எதோ ஒண்ணு

This content is also available in: English

பாடகர்கள்: பிரியதர்ஷினி மற்றும் செந்தில் தாஸ்
இசையமைப்பாளர்: ஸ்ரீகாந்த் தேவா
படம்: நெஞ்சிருக்கும் வரை

இந்த பாடலை பற்றி :
நெஞ்சிருக்கும் வரை படத்திலிருந்து எதோ ஒண்ணு என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் பிரியதர்ஷினி மற்றும் செந்தில் தாஸ். இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா.எதோ ஒண்ணு பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

நெஞ்சிருக்கும் வரை படத்தின் எதோ ஒண்ணு பாடலின் வரிகள்

பாடகர்கள் : பிரியதர்ஷினி மற்றும் செந்தில் தாஸ்

இசை அமைப்பாளர் : ஸ்ரீகாந்த் தேவா

பெண் : ஏதோ ஒன்னு
ஏதோ ஒன்னு
நெஞ்சான் கூட்டில்
பட்டாம்பூச்சி
பட பட பட பட
படவென பறக்கிறதே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஓ ஓ ஓ யே…

பெண் : காதல் வந்து
காதல் வந்து
நெஞ்சான் கூட்டில்
பட்டாம்பூச்சி
பட பட பட பட
படவென பறக்கிறதே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே

ஆண் : ஏதோ ஒன்னு
ஏதோ ஒன்னு
நெஞ்சான் கூட்டில்
பட்டாம்பூச்சி
பட பட பட பட
படவென பறக்கிறதே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஓ ஓ ஓ யே…

ஆண் : காதல் வந்து
காதல் வந்து
நெஞ்சான் கூட்டில்
பட்டாம்பூச்சி
பட பட பட பட
படவென பறக்கிறதே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஏஹே ஹே ஹே ஹே ஹே

நெஞ்சிருக்கும் வரை படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

எதோ ஒண்ணு தேடல் சொற்கள்:
எதோ ஒண்ணு எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு எதோ ஒண்ணு வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு எதோ ஒண்ணு.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு எதோ ஒண்ணு பாட்டு
எதோ ஒண்ணு ஐடியூன்ஸ், எதோ ஒண்ணு tamil2lyrics
நெஞ்சிருக்கும் வரை எதோ ஒண்ணு
எதோ ஒண்ணு பாட்டு வரிகள்
எதோ ஒண்ணு படத்தின் பேர்
எதோ ஒண்ணு ரிங்டோன்
எதோ ஒண்ணு வரிகள்
பாடல் எதோ ஒண்ணு
ஸ்ரீகாந்த் தேவா எதோ ஒண்ணு