மலரே நீ சொல்ல

பாடகர்கள்: பி. பீ. ஸ்ரீனிவாஸ்
இசையமைப்பாளர்: எம். எஸ். விஸ்வநாதன்
படம்: கொடிமலர்

இந்த பாடலை பற்றி :
கொடிமலர் படத்திலிருந்து மலரே நீ சொல்ல என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் பி. பீ. ஸ்ரீனிவாஸ். இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் எம். எஸ். விஸ்வநாதன்.மலரே நீ சொல்ல பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

கொடிமலர் படத்தின் மலரே நீ சொல்ல பாடலின் வரிகள்

ஆண் : மௌனமே பார்வையால்
ஒரு பாட்டுப் பாடவேண்டும்
நாணமே ஜாடையால்
ஒரு வார்த்தை பேசவேண்டும்
ஆண் : மௌனமே பார்வையால்
ஒரு பாட்டுப் பாடவேண்டும்
நாணமே ஜாடையால்
ஒரு வார்த்தை பேசவேண்டும்
ஆண் : {அல்லிக் கொடியே உன் முல்லை இதழும்
தேனாறு போலப் பொங்கி வர வேண்டும்} (2)
வர வேண்டும்
அங்கம் தழுவும் வண்ணத் தங்க நகை போல்
என்னை அள்ளிச் சூடிக்கொண்டு விடவேண்டும்
என்னை அள்ளிச் சூடிக்கொண்டு விடவேண்டும்
ஆண் : மௌனமே பார்வையால்
ஒரு பாட்டுப் பாடவேண்டும்
நாணமே ஜாடையால்
ஒரு வார்த்தை பேசவேண்டும்
ஆண் : {முத்துச் சரமே என் பக்கம் இருந்தால்
வேறென்ன வார்த்தை சொல்ல மொழி வேண்டும்} (2)
மொழி வேண்டும்
முன்னமிருக்கும் இந்தச் சின்ன முகத்தில்
பல மொழிகள் பாடம் பெற வரவேண்டும்
பல மொழிகள் பாடம் பெற வரவேண்டும்
ஆண் : மௌனமே பார்வையால்
ஒரு பாட்டுப் பாடவேண்டும்
நாணமே ஜாடையால்
ஒரு வார்த்தை பேசவேண்டும்

கொடிமலர் படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

மலரே நீ சொல்ல தேடல் சொற்கள்:
மலரே நீ சொல்ல எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு மலரே நீ சொல்ல வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு மலரே நீ சொல்ல.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு மலரே நீ சொல்ல பாட்டு
மலரே நீ சொல்ல ஐடியூன்ஸ், மலரே நீ சொல்ல tamil2lyrics
கொடிமலர் மலரே நீ சொல்ல
மலரே நீ சொல்ல பாட்டு வரிகள்
மலரே நீ சொல்ல படத்தின் பேர்
மலரே நீ சொல்ல ரிங்டோன்
மலரே நீ சொல்ல வரிகள்
பாடல் மலரே நீ சொல்ல
எம். எஸ். விஸ்வநாதன் மலரே நீ சொல்ல