சின்ன கன்னிலே

பாடகர்கள்: இளையராஜா
இசையமைப்பாளர்: தாவித் தாவி போகும் மேகம்
படம்: தோனி

இந்த பாடலை பற்றி :
தோனி படத்திலிருந்து சின்ன கன்னிலே என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் இளையராஜா. இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் தாவித் தாவி போகும் மேகம்.சின்ன கன்னிலே பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

தோனி படத்தின் சின்ன கன்னிலே பாடலின் வரிகள்

பொழியும் நேரம்
காயப்பட்ட நெஞ்சில் ஈரம் ஊற்றும்
தாவித் தாவி போகும் மேகம்
பொழியும் நேரம்
காயப்பட்ட நெஞ்சில் ஈரம் ஊற்றும்
அந்த நீர்மேகம் எங்கு போனாலும்
உந்தன் பின்னால் என்றும்
துணையாய் இங்கு தொடராதோ…….

ஆண் : தாவித் தாவி போகும் மேகம்
பொழியும் நேரம்
காயப்பட்ட நெஞ்சில் ஈரம் ஊற்றும்

தோனி படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

சின்ன கன்னிலே தேடல் சொற்கள்:
சின்ன கன்னிலே எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு சின்ன கன்னிலே வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு சின்ன கன்னிலே.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு சின்ன கன்னிலே பாட்டு
சின்ன கன்னிலே ஐடியூன்ஸ், சின்ன கன்னிலே tamil2lyrics
தோனி சின்ன கன்னிலே
சின்ன கன்னிலே பாட்டு வரிகள்
சின்ன கன்னிலே படத்தின் பேர்
சின்ன கன்னிலே ரிங்டோன்
சின்ன கன்னிலே வரிகள்
பாடல் சின்ன கன்னிலே
தாவித் தாவி போகும் மேகம் சின்ன கன்னிலே