வேதிய பொழுது போகணும்

பாடகர்கள்: எஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம்
இசையமைப்பாளர்: இளையராஜா
படம்: ஆனந்தி

இந்த பாடலை பற்றி :
ஆனந்தி படத்திலிருந்து வேதிய பொழுது போகணும் என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம். இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் இளையராஜா.வேதிய பொழுது போகணும் பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

ஆனந்தி படத்தின் வேதிய பொழுது போகணும் பாடலின் வரிகள்

ஆண் : வாங்கும் பணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமே
ஒரு சம்பந்தமில்லை…
பட்ட படிப்புக்கும் பாக்கிற வேலைக்கும்
சம்பந்தமில்லை…
எண்ணைய தேச்சு மண்ணில்
புரண்டாலும் ஒட்டுவதில்லை…
கண்ணுக்கு முன்னால
நடப்பதெல்லாம் கனவுமில்லை…
ஆண் : வாடக வீட்டுல வீசுற காத்துக்கு
கட்டணம் உண்டாடா
இருப்பதுதான் போதும் என்பவன்
ஒருத்தன் உண்டாடா
இங்க ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைத்தான்
பாத்தவன் உண்டா
ஆண் : வாங்கும் பணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமே
ஒரு சம்பந்தமில்லை…
பட்ட படிப்புக்கும் பாக்கிற வேலைக்கும்
சம்பந்தமில்லை…
ஆண் : அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் என்னைக்கும்
இந்த அன்னாடங்காச்சி வாழ்க்கை
கனவில்தானே நமக்கு
பல அரண்மனைகள் இருக்கு
தண்ணிக்கும் தரைக்கும் அலையும்
ஒரு வாத்தப் போல வாழ்க்க
மனசு சிறகு விரிச்சா நாம பறக்க முடியுமா …
ஆண் : சந்திரனும் இருக்கு நட்சத்திரம் இருக்கு
எண்ணி எண்ணி பாரு அது வெள்ளி பணம் நமக்கு ..
ஒலகம் யாவும் சொந்தமுன்னாலும் ஏழைங்கதான்..
ஆண் : வாங்கும் பணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமே
ஒரு சம்பந்தமில்லை…
பட்ட படிப்புக்கும் பாக்கிற வேலைக்கும்
சம்பந்தமில்லை…
ஆண் : கும்முடு போட்டு போட்டே
நாம குனிஞ்சு வளைஞ்சு போனோம்
கூனும் விழுகல மனம் கூனி போச்சுடா
உறவு நிறைய இருக்கு அது செலவுதானே நமக்கு
சேத்து வெச்ச சொத்து அது நட்புதானடா
ஆண் : தண்டவாளம் நடுவே பூத்த பூவ போல
சோகத்திலும் சிரிப்போம்
சோதனையில் மொளைப்போம்
அடுத்த நாளை அடுத்த நாளில் பார்க்கலாம்
ஆண் : வாங்கும் பணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமே
ஒரு சம்பந்தமில்லை…
பட்ட படிப்புக்கும் பாக்கிற வேலைக்கும்
சம்பந்தமில்லை…
எண்ணைய தேச்சு மண்ணில்
புரண்டாலும் ஒட்டுவதில்லை…
கண்ணுக்கு முன்னால
நடப்பதெல்லாம் கனவுமில்லை…
ஆண் : வாடக வீட்டுல வீசுற காத்துக்கு
கட்டணம் உண்டாடா
இருப்பதுதான் போதும் என்பவன்
ஒருத்தன் உண்டாடா
இங்க ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைத்தான்
பாத்தவன் உண்டா
ஆண் : வாங்கும் பணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமே
ஒரு சம்பந்தமில்லை…
பட்ட படிப்புக்கும் பாக்கிற வேலைக்கும்
சம்பந்தமில்லை…

ஆனந்தி படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

வேதிய பொழுது போகணும் தேடல் சொற்கள்:
வேதிய பொழுது போகணும் எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு வேதிய பொழுது போகணும் வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு வேதிய பொழுது போகணும்.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு வேதிய பொழுது போகணும் பாட்டு
வேதிய பொழுது போகணும் ஐடியூன்ஸ், வேதிய பொழுது போகணும் tamil2lyrics
ஆனந்தி வேதிய பொழுது போகணும்
வேதிய பொழுது போகணும் பாட்டு வரிகள்
வேதிய பொழுது போகணும் படத்தின் பேர்
வேதிய பொழுது போகணும் ரிங்டோன்
வேதிய பொழுது போகணும் வரிகள்
பாடல் வேதிய பொழுது போகணும்
இளையராஜா வேதிய பொழுது போகணும்